Community Add-Ons

Maintainers: NMG
Add file to this package
Top » Payment Modules

Payson agentintegration
for osCommerce Online Merchant v2.2

Denna modul gör så att du kan integrera Payson i din osCommerce-butik. För att få betalningar att fungera måste du dock kontakta Payson och få ett unikt agent id samt en md5-nyckel.

Legend:  Download   Report

Expand All / Collapse All

Payson v2.5.2 FrilansReklam 9 Jul 2009  

Changed images and text to follow the new rules from payson. Payson have new rules of usage since 2009.
I also added the Payson Guarantee module.

Payson har nya regler om bilder och texter. Detta har ändrats i modulen. Har även skapat en modul för Payson Garanti som ger kunderna möjlighet att använda denna. installationsanvisningarna har ändrats för detta.

Payson agentintegration v2.0 NMG 1 Sep 2007  
Payson agentintegration v1.2 NMG 10 May 2006  
Payson agent integration v1.2 NMG 10 May 2006  
Payson agentintegration v1.1 NMG 24 Apr 2006  
Payson agent integration v1.1 NMG 24 Apr 2006  
Payson integration NMG 8 Apr 2006  
Payson agentintegration NMG 8 Apr 2006