Community Add-Ons

Add file to this package
Top » Payment Modules

Payson agentintegration
for osCommerce Online Merchant v2.2

Denna modul gör så att du kan integrera Payson i din osCommerce-butik. För att få betalningar att fungera måste du dock kontakta Payson och få ett unikt agent id samt en md5-nyckel.

Legend:  Download   Report

Expand All / Collapse All

Payson v2.5.2 9 Jul 2009  

Changed images and text to follow the new rules from payson. Payson have new rules of usage since 2009.
I also added the Payson Guarantee module.

Payson har nya regler om bilder och texter. Detta har ändrats i modulen. Har även skapat en modul för Payson Garanti som ger kunderna möjlighet att använda denna. installationsanvisningarna har ändrats för detta.

Payson agentintegration v2.0 1 Sep 2007  
Payson agentintegration v1.2 10 May 2006  
Payson agent integration v1.2 10 May 2006  
Payson agentintegration v1.1 24 Apr 2006  
Payson agent integration v1.1 24 Apr 2006  
Payson integration 8 Apr 2006  
Payson agentintegration 8 Apr 2006